Infurmaziuns


Infurmaziuns 

 

L’Uffizi federal da cultura surdat mintg’onn in Gron premi svizzer da litteratura e tschintg fin set Premis svizzers da litteratura. Ultra da quels datti en moda alternanta mintga segund onn in Premi spezial da translaziun ed in Premi spezial d’intermediaziun.

 

Premis svizzers da litteratura

A la Concurrenza svizra da litteratura astgan sa participar Svizras e Svizzers ubain auturas ed auturs cun domicil en Svizra. Annunziar astg’ins ins ovra ch’è vegnida publitgada l’onn precedent en ina da las linguas naziunalas u en in dals dialects svizzers. La Giuria federala da litteratura decida davart la victura u il victur. Quella u quel vegn onurà mintgamai cun 25’000 francs ed ulteriuramain cun promover e render enconuschent sia ovra en Svizra ed a l’ester. 

 

Grond premi svizzer da litteratura

Il Grond premi svizzer da litteratura vegn attribuì tenor la recumandaziun da la Giuria federala da litteratura. I vegn undrada ina persunalitad che s’engascha en moda unica per la litteratura svizra, saja quai cun l’intermediaziun, l’ediziun u la producziun litterara, cun scriver criticas litteraras ubain en ils secturs da la politica culturala, l’instrucziun u la perscrutaziun. Las premiadas ed ils premiads retschaivan in premi da mintgamai 40’000 francs.

 

Premi spezial da translaziun / Premi spezial d’intermediaziun

Mintga segund onn vegn surdà alternantamain il Premi spezial da translaziun ubain il Premi spezial d’intermediaziun tenor la recumandaziun da la Giuria federala per litteratura. Er quest premi è dotà cun 40’000 francs.

 

Il Premi spezial da translaziun distingua ina translatura u in translatur litterar cun qualitads extraordinarias. Il Premi spezial d’intermediaziun undrescha percunter in engaschament particular a favur da la litteratura svizra e la moda da la render accessibla al public.

 

Impressum

 

Ediziun: Uffizi federal da cultura, Berna

 

Concepziun grafica e direcziun artistica

Samuel Wolf / Wolf Studio.